ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ممنوع بودن مهر و موم مال غیر منقول دارای متصرف

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور

ممنوع بودن مهر و موم مال غیر منقول دارای متصرف

با توجه به ماده 171و بند 6 ماده 176 قانون امور حسبی مهرو موم غیر منقول در صورتی که اموال داخل آن باشد ، اشکالی ندارد ولی مهرو موم غیر منقولی که دارای متصرف باشد مجوز قانونی ندارد و در مهرو موم غیر منقول ، ذکر پلاک ثبتی آن و اعلام به اداره ثبت اسناد و املاک محل کافی است.

(نظریه شماره 3688/7 مورخ 16/6/1388)

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط