ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

منزلي از زوج و زوجه بوده كه به فروش رسيده چون قابل افراز نبوده و سهميه زوج از منزل مسكوني كه منزل ديگري ندارد توسط زوجه درخواست داده شده جهت استيفاء مهريه توقيف و به زوجه داده شود پس از فروش ملك آيا توقيف مبلغ سهم زوج به نفع زوجه وجاهت قانوني دارد يا...

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور 

10/8/91
1652/7
شماره پرونده1171-5/3-91
سوال- منزلي از زوج و زوجه بوده كه به فروش رسيده چون قابل افراز نبوده و سهميه زوج از منزل مسكوني كه منزل ديگري ندارد توسط زوجه درخواست داده شده جهت استيفاء مهريه توقيف و به زوجه داده شود پس از فروش ملك آيا توقيف مبلغ سهم زوج به نفع زوجه وجاهت قانوني دارد يا مستثنيات دين جاري است گرچه منزلي نمي باشد و وجه حاصل از آن فعلا در حساب دادگستري مي باشد.

 پاسخ- در فرض استعلام كه سهم مشاعي زوج تبديل به پول شده و پول نيز از جمله موارد مستثنيات دين نيست، توقيف وجه مذكور از ناحيه زوجه فاقد اشكال است.
به نقل از سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط