ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آيا وكلاي دادگستري مي‌توانند به عنوان نماينده حقوقي از طرف شهرداري يا ساير مراجعي كه مجاز به معرفي نماينده به دادگاهها هستند، در دادگاهها شركت نموده و دفاع نمايند؟

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور
نظريه مشورتي شماره 1912/7 در خصوص نماينده حقوقي
سؤال:
آيا وكلاي دادگستري مي‌توانند به عنوان نماينده حقوقي از طرف شهرداري يا ساير مراجعي كه مجاز به معرفي نماينده به دادگاهها هستند، در دادگاهها شركت نموده و دفاع نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با توجه به شرائط مذكور در بند 2 ماده 32 آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدنيمصوب 21/1/1379 و نظر به اينكه نماينده حقوقي بايد از كارمندان اداره حقوقي يا ساير كارمندان رسمي دستگاه موردنظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرايطي كه وكلاي دادگستري بايد رعايت كنند از قبيل تنظيم وكالتنامه و الصاق تمبر و ... در دعاوي دخالت كند، اگر وكيل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاههاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشد، فقط به عنوان وكيل دعاوي مي‌تواند در دعوي دخالت كند نه نماينده حقوقي.
به نقل از سایت دادگستری اصفهان

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط