ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

رای وحدت رویه شماره 672

ارسال به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

سایت حقوقی دادآور

راي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص خلع يد:

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

خلعيد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلعيد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا بمراتب و با توجه به‎ مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص ميشود.

اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط