ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

رای وحدت رویه شماره 717

ارسال به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

سایت حقوقی دادآور

رأي وحدت رويه شماره 717 ـ 6/2/1390 هيأت عمومي ديوان
عالي كشور

 

برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسؤوليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو
تساوي خواهدبود، بنابراين رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق اين نظر
صادرشده، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب
ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به نقل از سایت حقوقی دادخواهی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط