ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

رای وحدت رویه شماره 695

ارسال به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

سایت حقوقی دادآور

رأي وحدت رويه هیأت عمومی ديوان عالي كشور

طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در صورتيكه با استنباط از قوانين در شعب ديوان عالي كشور و يا دادگاهها آراي مختلفي صادر شود، به منظور ايجاد وحدت رويه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح مي شود. در مانحن فيه شعبه 11 ديوان عالي كشور(تشخيص) رأي شماره 1236/83/1ـ30/4/83 را نسبت به ماهيت قضيه صادر و براي اعمال ماده 690 قانون مجازات اسلامي احراز مالكيت شاكي تصرف عدواني را ضروري دانسته است. اما رأي شماره 3620/13ـ24/11/83 شعبه 13 د یوان عالي كشور (تشخيص)‌در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي است ليكن وارد ماهيت موضوع شده و براي اعمال ماده 690 مرقوم سبق تصرف شاكي و لحوق تصرف مشتكي عنه را كافي دانسته است و حال آنكه شعبه 13 در مقام رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي فقط بايد تقاضا را با شقوق هفت گانه ماده 272 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تطبيق داده و در صورت منطبق بودن، اعاده دادرسي را تجويز، در غير اين صورت رد نمايد.

بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع از موارد مقرر در ماده 270 قانون آئين دادرسي در امور كيفري تشخيص داده نشد.

به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط