ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

نمایش #
عنوان کلیک ها
رای وحدت رویه شماره 581 6
نمونه رای دیوان عالی کشور(رعایت مصلحت در حضانت طفل) 269
نمونه رای(ماهیت بخشش مهریه) 601
نمونه رای(فسخ معامله به لحاظ غبن افحش) 1603
نمونه رای(تقاضای طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج) 281
نمونه رای دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت جهت رسیدگی به بزه صدور چک بلامحل) 219
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 270
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 402
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 364
رأی وحدت رویه شماره 750 496
رأي وحدت رويه شماره 688 451
رای وحدت رویه شماره 746 569
رای وحدت رویه شماره 747 1134
رأي وحدت رويه شماره 745 1109
رأي وحدت رويه شماره 744 1868
رأي وحدت رويه شماره 743 822
رای وحدت رویه شماره 742 1563
رای وحدت رویه شماره 741 1672
رای وحدت رویه شماره 557 1310
رای وحدت رویه شماره 738 1181
رای وحدت رویه شماره 740 1352
رای وحدت رویه شماره 672 1407
رای وحدت رویه شماره 737 817
رأی وحدت رویه شماره 732 1081
رای وحدت رویه شماره 735 918

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط