ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

نمایش #
عنوان کلیک ها
رای وحدت رویه شماره 581 87
نمونه رای دیوان عالی کشور(رعایت مصلحت در حضانت طفل) 498
نمونه رای(ماهیت بخشش مهریه) 1247
نمونه رای(فسخ معامله به لحاظ غبن افحش) 3230
نمونه رای(تقاضای طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج) 384
نمونه رای دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت جهت رسیدگی به بزه صدور چک بلامحل) 318
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 346
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 510
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 446
رأی وحدت رویه شماره 750 582
رأي وحدت رويه شماره 688 530
رای وحدت رویه شماره 746 664
رای وحدت رویه شماره 747 1277
رأي وحدت رويه شماره 745 1266
رأي وحدت رويه شماره 744 2122
رأي وحدت رويه شماره 743 988
رای وحدت رویه شماره 742 1750
رای وحدت رویه شماره 741 1853
رای وحدت رویه شماره 557 1499
رای وحدت رویه شماره 738 1293
رای وحدت رویه شماره 740 1477
رای وحدت رویه شماره 672 1582
رای وحدت رویه شماره 737 921
رأی وحدت رویه شماره 732 1208
رای وحدت رویه شماره 735 1029

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط