ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

نمایش #
عنوان کلیک ها
رای وحدت رویه شماره 581 1
نمونه رای دیوان عالی کشور(رعایت مصلحت در حضانت طفل) 223
نمونه رای(ماهیت بخشش مهریه) 431
نمونه رای(فسخ معامله به لحاظ غبن افحش) 1153
نمونه رای(تقاضای طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج) 256
نمونه رای دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت جهت رسیدگی به بزه صدور چک بلامحل) 208
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 263
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 378
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 346
رأی وحدت رویه شماره 750 491
رأي وحدت رويه شماره 688 442
رای وحدت رویه شماره 746 557
رای وحدت رویه شماره 747 1115
رأي وحدت رويه شماره 745 1083
رأي وحدت رويه شماره 744 1820
رأي وحدت رويه شماره 743 810
رای وحدت رویه شماره 742 1544
رای وحدت رویه شماره 741 1653
رای وحدت رویه شماره 557 1283
رای وحدت رویه شماره 738 1171
رای وحدت رویه شماره 740 1315
رای وحدت رویه شماره 672 1372
رای وحدت رویه شماره 737 798
رأی وحدت رویه شماره 732 1075
رای وحدت رویه شماره 735 905

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط