ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سایت حقوقی دادآور

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه رأی وحدت رویه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه آمده است : به‌موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیئت وزیران نیز در راستای این اختیار به‌موجب بند یک تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷ به‌تاریخ ۱۹ تیر ماه ۹۲ مدت مرخصی زایمان (یک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی را ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط تعیین کرده است.

در ادامه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه شعب ۴۵ و ۱۰ و ۴ دیوان عدالت اداری به‌شرح آراء مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کردند این آرا در راستای حکم پیش‌گفته مقنن و مصوبه یادشده هیئت وزیران صادر شده‌اند و به‌عنوان رأی صحیح تلقی می‌شوند و به همین جهت در راستای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد آرای مذکور به‌عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط