ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهرداری در حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری نیست

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهرداری در حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری نیست

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

«با توجه به اینکه در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 وظایف شورای مذکور احصاء شده است و با عنایت به اینکه اعلام لغو و ابطال پروانه‌های احداث ساختمان که توسط شهرداری صادر می شود از جمله وظایف مقرر برای شورا در این قانون تعیین نشده است؛ بنابراین بند 1 مصوبه 21/ 10/ 1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی نامه شماره 300/ 62226 -11/ 11/ 1394 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به استاندار قزوین ابلاغ شده و در آن مقرر گردیده: کلیه پروانه های صادره توسط شهرداری در اراضی هفت سنگان پس از تاریخ اعلام مصوبه (22/ 4/ 1394) طرح جامع شهر قزوین به تاریخ 7/ 5/ 1394 لغو و ابطال گردیده و مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعاوی مربوط به خسارت بر عهده شهرداری قزوین می باشد. در حد «اعلام لغو و ابطال پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری با قیود آن» از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

بنابراین با توجه به مراتب فوق مقررات مربوط به صدور پروانه در حریم شهر قزوین با عنایت به مصوبه تدقیق تعاریف کاربری های شهری و تعیین سرانه آن ابطال نشده است.

ارسال به شبکه های اجتماعی