ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مغایر قانون است

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، مصوب 1381/3/29 هیات وزیران را مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 483 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « نظر به اینکه مطابق ماده 9 قانون نظام مهندسی مصوب 1379/11/25 مجمع عمومی سازمان استان‌ها از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی حرفه‌های مهندسی معدن و رشته‌های مرتبط است و نیز از نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می‌شود تا نسبت به ایفای وظایف از جمله انتخاب اعضای هیات مدیره اقدام کند و در تبصره‌های یک و دو از قانون مذکور نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع ذکر شده است، بنابراین مادامی که جلسه مجمع عمومی نصاب لازم را نداشته باشد رسمیت نمی‌یابد و به طریق اولی نمی‌تواند به وظایف مقرر در قانون از جمله انتخاب اعضای هیات مدیره اقدام کند. از این رو ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون که برای انتخاب اعضای هیات مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز نصاب تشکیل جلسات را ضروری ندانسته است، مغایر با حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته است و طبعا خارج از حدود و اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود. لذا با استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود».

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط