ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

كاركنان شهرداري براي رسمي شدن لازم نیست به طرفیت وزارت كشور اقامه دعوا کنند

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب اين مرجع قضايي اعلام كرد كه دادخواست كاركنان شهرداري در طرح دعوا به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي بايد به طرفيت شهرداري محل خدمت مستخدم باشد و نيازي به طرف شكايت قرار داده شدن وزارت كشور در اين دعوا نيست.

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 314-313 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا: نظر به اينكه شعبه 29 ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 238-1389/2/15 به جهت اينكه علاوه بر شهرداري محل خدمت مستخدم، طرح دعوا به طرفيت وزارت كشور ضرورت دارد و قرار رد شكايت صادر كرده استو ساير شعب صرف نظر از اين برداشت به شكايت رسيدگي كرده‌اند تعارض محرز است و با توجه به مقررات مصرح در آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري كشور مصوب 1381/5/18 هيات وزيران، آرايي كه به شرح مندرج در گردش‌كار بدون طرف دعوا قرار دادن وزارت كشور به اصل شكايت رسيدگي كرده‌اند صحيح و موافق مقررات است.

 

ثانيا: ميان آراي صادر شده بر رد و ورود شكايت تعارض محرز است و نظر به شرايط مصرح در ماده 14 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري‌هاي كشور مصوب 1381/5/15 هيات وزيران از جهت داشتن 3سال سابقه خدمت متوالي در تاريخ ابلاغ آيين‌نامه، نظر به اينكه شكات فاقد شرط مقرر بوده‌اند، راي شعبه 27 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1679-1387/5/26 كه بر وارد ندانستن شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود.

 

اين راي به استناد بند 2 ماده 19 وماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط