ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

دولت در صورت محکوم‌له شدن در دعاوی می‌تواند حق الوکاله وکیل را از محکوم علیه مطالبه نماید

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 10 مهر 1391
کلاسه پرونده: 126/89
شماره دادنامه: 479
موضوع رأی:
عدم ابطال بخشنامه شماره 81341 مورخ 1385/7/10 معاون حقوقی رئیس جمهور
شاکی: مریم- ف
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم مریم- ف
به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81341- 10/7/1385 معاون حقوقی رئیس جمهور را
خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:


" معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 8134- 10/7/1385 به کلیه دستگاههای اجرایی تکلیف نموده است که در دعاوی مطروحه لزوماً حق الوکاله نمایندگان قضایی را مطابق آیین نامه تعرفه
پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری از دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی مطالبه
نمایند تا در احکام صادره منظور گردد. حال آن که بر اساس قوانین و مقررات حاکم از
جمله مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به ویژه ماده
519 آن که مبنای نظریه شماره 1434/7- 6/3/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه قرار گرفته
است اساساً پرداخت حق الوکاله به نمایندگان قضایی که مطابق ماده 32 قانون آیین
دادرسی مدنی وکیل محسوب نمی شوند، وجاهت قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب فوق و
از آن جا که بخشنامه یاد شده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر خلاف قوانین تنظیم و
صادر شده است درخواست ابطال آن مورد تقاضاست.
در خاتمه تصویر بخشنامه شماره 81341- 10/7/1385 معاون حقوقی رئیس جمهور و نامه شماره 1434/7- 6/3/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه جهت مزید استحضار ایفاد می گردد."
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:


" بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای
انقلابی اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
نظر به این که هماهنگی و نظارت بر
امور حقوقی و مجلس دستگاههای اجرایی اصل (124) قانون اساسی از سوی ریاست محترم
جمهوری به این معاونت محول شده است و با عنایت به این که تبصره (30) دائمی قانون
بودجه سال 1388 مقرر می دارد:
«تبصره 30- در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود
حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد.
دادگاهها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند».
و در اجرای ماده واحده قانون « اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به
نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12/10/1344» و نظریات
شماره 6014/7- 24/6/1381 و شماره 1874/7- 8/4/1376 و شماره 7867/7- 6/8/1380 اداره
حقوقی قوه قضاییه، دادگاهها تکلیف دارند نسبت به خسارت حق الوکاله نمایندگان قضایی
مطابق آیین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری ( بدون نیاز به تقدیم
وکالتنامه) رأی دهند به علاوه قانون سال 1344 شامل تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و
شرکت های دولتی ( که بر طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حق تعیین
نماینده قضایی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجع قضایی را دارند) می
گردد.
لذا مقتضی است کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در دعاوی
مربوط، نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله اقدام نمایند و با توجه به تصویب نامه
شماره 22167/ت34874هـ - 7/3/1385 هیأت وزیران ( در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس
جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال 1385 مربوط به ردیفهای متفرقه موضوع بند «ج»
تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور) و به طور خاص با توجه به ردیف 503858 جدول
پیوست تصویب نامه مذکور لازم است مبالغ وصولی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی
گزارش و رونوشت آن را به این معاونت ارسال نمایند. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست
رئیس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب
لایحه شماره 94774/11465- 17/11/1389 توضیح داده است که:
"1- در قسمت مورد شکایت
بخشنامه معاونت حقوقی ( بعد از ذکر قوانین و تعدادی از نظرات اداره حقوقی دادگستری)
خواسته شده است: « دستگاههای اجرایی نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله در دعاوی
مربوط اقدام نمایند».
در این عبارت هیچ ذکری از « نمایندگان قضایی» نشده و
متأسفانه شاکی در دادخواست جمله مزبور را به طور کلی تغییر داده و سپس بر اساس
تغییراتی که داده آن را مغایر با ماده (519) آیین دادرسی مدنی اعلام داشته
است.
2- صرف نظر از نکته فوق بخشنامه یاد شده صرفاً ناظر به درخواست موضوع از
محاکم رسیدگی کننده به دعاوی است و تصمیم گیری نسبت به موضوع بر عهده محاکم است و
در هیچ قانونی دستگاههای اجرایی از این که چگونه حق الوکاله حتی برای نمایندگان
قضایی را درخواست کنند منع نشده اند.
3- قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق الوکاله
وصولی به نمایندگان قضایی مصوب 1344 تاکنون صریحاً لغو نشده و مواد (519) آیین
دادرسی مدنی نیز حکمی ندارد مبنی بر این که نمی توان در دعاوی که نماینده قضایی
دستگاه در محاکم شرکت می کنند حق الوکاله موضوع قانون اخیرالذکر را در دادخواست یا
لوایح دفاعی مطالبه نمود.
با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار
است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به
صدور رأی مبادرت می‎کند.

 

به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط