ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

کارکنان جهاد سازندگی از یک ماه مرخصی در سال و حق ذخیره‌سازی آن برخوردارند

در . ارسال به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی اعلام کرد که کارکنان جهاد سازندگی بر اساس ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ این قانون، حق برخورداری از یک ماه مرخصی استحقاقی در سال و ذخیره‌سازی آن را دارند.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره‌های 31، 32 و33 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

 

« اولا: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیا: نظر به این‌که مطابق بند (ه) ماده ۱۱ اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها مصوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، بررسی، تغییر، اصلاح و تصویب تشکیلات مراکز جهاد سازندگی و آیین‌نامه‌های مختلف مالی و اداری از جمله وظایف شورای عالی جهاد سازندگی احصاء شده بوده است و تا زمان تصویب قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب ۸/ ۹/ ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، شورای مذکور آیین‌نامه‌ای در خصوص میزان مرخصی‌های استحقاقی کارکنان جهاد سازندگی و نحوه ذخیره آنها تصویب نکرده است و در ماده ۹ قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مقرر شده است مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی ظرف ۳ ماه پس از تعیین وزیر توسط وی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد؛ بنابراین تا زمان تصویب مقررات و ضوابط مربوط در اجرای این ماده قانونی، آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی جهاد سازندگی تصویب می‌شده یا مقررات عمومی قانون استخدام کشوری بر موضوع حاکم بوده است و شورای مرکزی جهاد سازندگی صلاحیت تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره‌سازی مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده کارکنان جهاد سازندگی را نداشته است.

 

در نتیجه مصوبه شماره ۱۳۲۰۳/د ۹/ ۹/ ۱۳۶۲ شورای مرکزی جهاد سازندگی به لحاظ این که این شورا صلاحیت تعیین ضابطه برای چگونگی ذخیره‌سازی مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده را نداشته است، قابل ترتیب اثر نمی‌باشد و با حاکمیت مقررات عمومی، کارکنان جهاد سازندگی حق برخورداری از یک ماه مرخصی استحقاقی حسب ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری و ذخیره‌سازی آن حسب آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ قانون اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن را تا زمان تصویب قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷ داشته‌اند.

با توجه به مراتب، آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکیان و ذخیره‌سازی کل مرخصی استحقاقی استفاده نشده به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات می‌باشد.

این رای به استناد بند ۲ مواد ۱۹ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط