ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

نمایش #
عنوان نمایش از %s کلیک ها
محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) 10 فروردين 1398 5
نمونه رای دیوان عالی کشور(ماهیت شرط وجه التزام بیش از ثمن معامله) 03 اسفند 1396 230
نمونه رای دیوان عالی کشور 04 بهمن 1396 104
نمونه رای( تلقی فورس ماژور به‌عنوان شرط بنایی) 10 آذر 1396 192
رای وحدت رویه شماره669 مورخ 21/7/83 هیأت عمومی دیوانعالی كشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سیبا: 30 تیر 1396 121
نمونه رای(اصل عدم انعقاد عقد) 12 تیر 1396 264
نمونه رای(قلمرو دارایی های مشمول شرط تنصیف) 10 خرداد 1396 519
عدم صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما 04 ارديبهشت 1396 191
رای دیوان عالی کشور 16 اسفند 1395 375
حکم فردی که محکوم به قصاص شده بود با بررسی درهیات عمومی دیوان عالی کشور به علت شبهه عمدی بودن قتل، نقض شد 02 اسفند 1395 234
حکم فردی که محکوم به قصاص شده بود با بررسی در هیات عمومی دیوان عالی کشور به علت شبهه عمدی بودن قتل، نقض شد 29 بهمن 1395 284
هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور رای شعبه 24 دیوان مبنی برائت از اتهام لواط به لحاظ فقد ادله شرعی را تایید نمودند 17 بهمن 1395 424
صلاحیت دادگاه محل اقامت متقاضی برای رسیدگی به درخواست اهدای جنین به تأیید هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رسید 02 بهمن 1395 495
مصداق عسر و حرج زوجه ناشی از سوء معاشرت زوج در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور 29 دی 1395 423
بررسی دارایی مشمول تنصیف در رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی 18 دی 1395 266
بررسی مصداق «کار نوعا کشنده» در هیات عمومی دیوان عالی 13 دی 1395 265
بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور 25 آذر 1395 596
‌مقصود قانونگزار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25 آذر 1395 356
فلسفه استرداد هدایای ایام نامزدی 06 آذر 1395 256

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط