ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(بار اثبات صحت معاملات مجنون ادواری)

در . ارسال به آرای منتخب

با وجود یقین بر جنون ادواری فرد، استصحاب سلامت و اهلیت استیفای وی و حمل بر صحت نمودن معاملاتش فاقد وجاهت قانونی است زیرا پس از تحقق جنون ادواری، وضعیت حجر وی استصحاب گردیده و مدعی افاقه می‌بایست حالت افاقه حین عقد را اثبات کند

تاریخ رای نهایی: 1392/11/13
شماره رای نهایی: 9209970907000661

رای دیوان عالی کشور

اعتراض وکلای فرجام‌خواه وارد است رأی فرجام‌خواسته مواجه با ایراد قانونی است رأی استدلال دادگاه با استناد به اصل صحت و صحت قول شخصی که: در زمان معامله دچار جنون ادواری بوده سپس حکم به صحت معامله و بطلان دعوی خواهان صادر نموده محل ایراد است گرچه در عقود و معاملات اهلیت متعاملین استصحاب می‌شود امّا جاری شدن این اصل تا زمانی استصحاب می‌شود که شک در اهلیت ایجاد نشده باشد در مانحن‌فیه با صدور حکم حجر ولو ادواری بودن آن اصل استصحاب را مواجه با تردید و تزلزل نموده باوجود تردید در اهلیت از این به بعد حجر استمرار می‌یابد مگر اینکه مدعی افاقه وقوع معامله را در زمان افاقه ثابت نماید بنا به‌مراتب و نظر به اینکه فراز دوم ماده 1213 قانون مدنی هم ظهور در همین معنا دارد که اعمال حقوقی مجنون ادواری در صورتی نفوذ دارد که افاقه او مسلم باشد یعنی مقنن و شارع با وصف تردید در اهلیت با عارضه جنون . . . اصل را بر ادامه جنون قرار داده مگر اینکه مدعی افاقه مسلم بودن آن را ثابت نماید با این بیان رأی فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات قانونی مذکور در فوق صادر گردیده مواجه با ایرادات مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام‌خواسته پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض یکی دیگر از دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان سرخس ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
عبداله پور ـ صدقی

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط