ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای( شرط وکالت در دیوان)

در . ارسال به آرای منتخب


برای اقامه دعوای وکیل در دیوان، لازم است صراحتاً اختیار طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به وکیل داده شده باشد


تاریخ رای نهایی: 1392/03/08
شماره رای نهایی: 9209970903000704

رای بدوی

اگر چه به استناد دادنامه شماره ... شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره ... این شعبه، قرار قبولی تقاضای اعاده دادرسی شهرداری تهران، با مدیریت آقای (ن.ن.) نسبت به دادنامه شماره ... همین شعبه صادر گردیده است و با صرف‌نظر از اینکه آقای (م.ر.) وکیل شاکی در لایحه دفاعیه مثبوت به شماره ... دفتر اندیکاتور شعبه مدعی است مستند متقاضی اعاده دادرسی هیچ گونه تأثیری فیمانحن‌فیه ندارد، مع‌الوصف چون در نامه شماره ... شهرداری تهران مبنی بر اعطای نمایندگی و وکالت به آقای (ن.ن)، مراجع قضایی مذکور در نامه، دادسراها و دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی، دادستانی کل و دیوان‌عالی کشور احصا و اعلام شده و حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری قید نشـده، ایـراد شاکـی به جا و به مورد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه شماره ... این شعبه، نسبت به تقاضای شهرداری تهران مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره ... این شعبه، به استنـاد بنـد 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد تقاضای اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط