ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(طرح شکایت بدون سوءنیت و با قصد احقاق حق)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
طرح شکایت بدون سوءنیت و با قصد احقاق حق و تظلم‌خواهی، افترا محسوب نمی‌شود.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ه.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند ن. با وکالت خانم ن.ن. دایر به افتراء موضوع کیفرخواست صادر شده علیه متهم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران با این توضیح که شاکی مدعی است در خصوص اختلاف حقوقی فی‌مابین متهم و پالایشگاه ل. نامبرده به همراه وکلای دیگری در قالب قرارداد حقوقی به وکالت از وی نسبت به جلوگیری از خلع ید از پروژه مربوط به پالایشگاه ل. اقدام کردند و چک شماره ...-20/5/1389 بانک اقتصاد نوین به مبلغ 420000000 ریال را جهت وصول وجه آن به بانک بردند، لیکن متهم شکایتی با عنوان جزایی خیانت در امانت علیه وی مطرح کرده که النهایه بر برائت شاکی منتهی شده است؛ لذا به اتهام افترا تقاضای تعقیب و مجازت وی را دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته و اسناد و مدارک ابرازی طرفین و نیز محتویات پرونده استنادی شاکی گرچه شکایت متهم از شاکی منتهی به صدور حکم برائت شده لیکن دادگاه سوءنیت مجرمانه متهم را طرح شکایت که صرفـاً به قصد اضرار به دیگری باشد و نه قصد احقاق حق و تظلم‌خواهی محرز و تشخیص نداده و او را به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نمی‌داند. لذا با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم‌الرعایه برائت رأی به برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت‌خواهی

 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط