ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

سه نظریه مشورتی کاربردی پیرامون فرستادن دادخواستها، درخواستها و لوایح از طریق اداره پست

در . ارسال به آرای منتخب

 شماره نظریه1747/7

تاریخ نظریه1390/03/21
نظریه
در مورد لوایح و درخواست هایی که به نام یکی از طرفین دعوی از طریق پست به دادگستری واصل می­شود و امکان تشخیص هویت امضاء کننده برای دادگاه معلوم نیست ، مدیر دفتر دادگاه مکلف است آنها را ثبت و ضمیمه سابقه به نظر دادرس دادگاه برساند.چنانچه به تشخیص دادگاه انتساب لوایح دادخواست­ها به ذی نفع محرز نباشد می­تواند در مورد درستی آن به طریق مقتضی تحقیق لازم به عمل آورد.

 شماره نظریه6467/7
تاریخ نظریه1389/10/21
نظریه
... مدیر دفتر دادگاه تکلیفی در منوط کردن قبول دادخواست یا لوایح تقدیمی به احراز هویت ارائه دهندگان آنها نداشته و در خصوص مدارک ارسالی توسط اداره پست با توجه به مراتب فوق تکلیف روشن است و مدارک مورد ادعا برگشت داده نمی­شود، و دفتر دادگاه مکلف به پذیرفتن مدارک فوق است.
شماره نظریه2111/7
تاریخ نظریه1391/10/21
نظریه
واخواهی وکیل محکوم ٌ علیه حکم غیابی که اختیار اعتراض به رای غیابی صریحاً طبق وکالتنامه به وی تفویض شده همچنین واخواهی از طریق ارسال پستی لایحه اعتراضیه قابل پذیرش است دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراض می باشد وبدون تامین بودن متهم تاثیری در این امر ندارد وحکم صادره نیز حضوری است واجرای احکام اعم از کیفری یا مدنی تکلیفی جز اجرای حکم ندارد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط