ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(غیرقابل رجوع بودن هبه در دوران زندگی مشترک)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
تنها در دوران نامزدی و پیش از عقد نکاح هدایا قابل استردادند و هدایای اهدایی در دوران زندگی مشترک معوض تلقی می‌شود و لذا توجهاً به غیر قابل رجوع بودن هبه معوض، دعوی رجوع محکوم به بطلان است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972295300289 مورخ 31/4/1391 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ر. به استرداد سی عدد النگو به وزن 117 گرم و یک جفت گوشواره به وزن 500/9 گرم و زنجیر و مدال به وزن 760/5 گرم در حق تجدیدنظرخوانده الف.س. اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد؛ زیرا که استرداد هدایا اعطایی از ناحیه زوج به زوجه صرفاً تا مرحله نامزدی امکان‌پذیر بوده که در صورت به هم خوردن وصلت، هر یک از نامزدها می‌توانند هدایایی را که به طرف مقابل داده است را از او مطالبه نماید. این در حالیست که در مانحن‌فیه، طلاهای خریداری شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده و هدیه نمودن آن بعد از وقوع عقد و در طول زندگی مشترک بوده است که به نظر معوض تلقی می‌گردد و در صورتی که هبه معوض بوده و عوض آن هم داده شده باشد، امکان رجوع واهب از آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض‌ٌعنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط