ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(دعوای ابطال رای داور به علت کلی و مبهم بودن آن)

در . ارسال به آرای منتخب

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
کلی و مبهم بودن رأی داور به‌گونه‌ای که تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و باعث فصل خصومت نگردد، از موارد ابطال رأی داوری است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت خ.ف. با وکالت آقایان ح.ص. و م.غ. به‌طرفیت ش. و اداره کل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نسبت به دادنامه شماره 46 ـ 26/1/92 شعبه 190 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به‌خواسته ابطال رأی داوری شماره 36625 ـ 13/4/91 هیأت تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور موضوع قرارداد سرمایه‌گذاری در پروژه مطالعه، طراحی، تجهیز، راه اندازی و بهره‌برداری از اماکن تجاری ـ رفاهی ترمینال مسافرین و سایر اماکن مرتبط مورخ 28/12/85 به‌علت مغایرت با قوانین موجد حق مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. به‌نظر این دادگاه چون در بندهای سه‌گانه ماده 2 قرارداد تحت عنوان موضوع دقیقاً به مکان‌های مورد مرتبط با تعیین مساحت اشاره شده است و طبیعی است حوزه عملکرد شرکت بهره‌بردار محدود به موارد احصایی است. ولی از طرفی رأی هیأت داوری به‌صورت کلی و به گونه‌ای است که هر تفسیری را می‌طلبد و در حقیقت فصل خصومت در حل اختلاف نمی‌کند، لذا قابلیت اتکاء ندارد. بدیهی است در ماده 2 قرارداد در موارد احصاء شده، بهره‌برداری انحصاری غیر قابل انکار است، ولی خارج از آن‌ها ارتباطی با تجدیدنظرخواهان ندارد، همین نکته موجب گردیده رأی داوری به‌لحاظ وجود ابهام و کلی بودن تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و حقوق قانونی ایجاد شده برای تجدیدنظرخواهان را به راحتی تضییع نماید. علی‌ای‌حال با استدلالی که گذشت، مستنداً به مواد 358 و 489 (بند 1) و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط