ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(اختلاف در دائمی یا موقت بودن عقد نکاح)

در . ارسال به آرای منتخب


⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در صورت تردید در دائم یا موقت بودن عقد نکاح، اصل بر دوام زوجیت است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

رای دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام‌خواهی خانم ف.ک. با وکالت آقای ع.پ. نسبت به دادنامه شماره 00773 مورخ 12/8/92 صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نظر به اینکه اصل زوجیت فی‌مابین فرجام‌خوانده خانم ف.ش. و مرحوم م.پ. مورد قبول تمامی وراث می‌باشد و ادعای فرجام‌خواه مبنی بر موقت بودن ازدواج متکی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی و شرعی نمی‌باشد و حتی کمترین اشاره‌ای راجع به مدت‌دار بودن عقد ازدواج نشده است درحالی‌که مطابق اصول و قواعد شرعی اصل بر دوام ازدواج می‌باشد و از طرفی هیچ دلیلی بر بی‌اعتباری و فقدان اصالت سند عادی ازدواج مورخ 26/11/83 موجود نمی‌باشد بلکه به‌عکس حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری متن و مندرجات نوشته فوق دارای اصالت می‌باشد بنا به‌مراتب مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ فرجام‌خواهی به‌عمل‌آمده دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبداله پور ـ صدقی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط