ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(اعسار از پرداخت مهریه با وجود توافق زوجین در خصوص آن در ضمن طلاق توافقی)

در . ارسال به آرای منتخب


نمونه رای(اعسار از پرداخت مهریه با وجود توافق زوجین در خصوص آن در ضمن طلاق توافقی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در صورت توافق زوجین در نحوه پرداخت مهریه حین طلاق توافقی، طرح دعوای بعدی اعسار از مهریه توسط زوج قابل پذیرش نیست.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖

رای بدوی قطعی

در خصوص دعوی آقای ح.پ. فرزند ح. به طرفیت خانم م.د. فرزند ن. به خواسته تقلیل اقساط محکوم‌به (هر ماه ربع سکه) ، خلاصه دعوی خواهان به این شرح است که در پرونده کلاسه 910084 به صورت توافقی طلاق گرفتیم و مقرر شد هر ماه ربع سکه پرداخت کنم دو فرزند دارم که نزد خودم هستند توانایی پرداخت ندارم و درآمد ماهیانه‌ام هفتصد و شصت هزار تومان می‌باشد، خوانده در پاسخ دعوی مطروحه اظهار نمود بعد از طلاق مدت یک سال می‌باشد فقط چهار ربع سکه پرداخت نموده و راضی به تقلیل اقساط نیستم، دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و خوانده و گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان و این‌که در پرونده طلاق که به صورت توافقی انجام شد خواهان خود توافق به پرداخت ماهیانه ربع سکه را نموده است و این نحو پرداخت منطبق با عدالت می‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس دادگستری و دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری عبداله‌زاده

 

دانلود فرم استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط