ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

همراه داشتن وسایل ارتکاب جرم

در . ارسال به آرای منتخب


صرف همراه داشتن وسیله‌ای که می‌تواند برای ارتکاب جرم استفاده شود، مجرمانه نیست.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای پ.ش. فرزند م. از دادنامه شماره 100403 مورخ 28/5/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1130 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل تهیه وسیله ارتکاب جرم به استناد ماده 664 قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محکوم‌علیه بدوی به عنوان مظنون توسط مأمورین محترم دستگیر و از همان ابتدا تعلق وسیله مکشوفه ادعایی برای ارتکاب جرم را به خود انکار کرده است مضافاً این‌که صرف همراه داشتن وسیله‌ای که می‌تواند برای ارتکاب جرم هم استفاده شود، جرم نیست بلکه چنانچه ثابت شود متهم عالماً عامداً آن وسیله را به منظور ارتکاب جرم تهیه کرده است، در این صورت جرم دانسته شده است و چون چنین مطلبی در این پرونده ثابت نشده است و ما اجازه نداریم مبتنی بر حدس و احتمال و ظن و گمان، افراد جامعه را مجرم تلقی نموده و در معرض تحمل مجازات قرار دهیم به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای پ.ش. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط