ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

وجود ارتباط بين پرداخت وجه با معاملات و قراردادها شرط لازم تحقق بزه اخذ پورسانت مي‌باشد

در . ارسال به آرای منتخب

سایت حقوقی دادآور

تاريخ رسيدگي: 1385/6/28

شعبه 31 دیوان عالی کشور

متهم و پرداخت كنندگان وجه اظهار داشته اند كه وصول و ايصال آنها به عنوان قرض بوده است به علاوه بين پرداخت وجه و معاملات و قراردادهايي كه آنان با صنعت ... داشته اند ارتباطي كه مؤثر در وقوع معامله باشد يا ايجاد تسهيل در آن كند يا كسب مزيتي براي وي بنمايد نداشته است ( صرف نظر از قصد و نيت طرفين ) شرط اصلي تحقق جرم وجود نداشته است لذا دادنامه را به علت عدم توجه به دفاعيات متهم از سويي و عدم ارتباط با معاملات و قراردادها ( فقدان شرط قانوني مذكور ) نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه نظامي‌يك استان... محول مي‌نمايد.

به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط