ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

نمایش #
عنوان نمایش از %s کلیک ها
نمونه رای(تفاوت غبن فاحش و افحش) 05 مرداد 1398 6
نمونه رای(تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین) 02 مرداد 1398 2
نمونه رای(مفهوم واژه خوف در ماده 1115 قانون مدنی) 22 تیر 1398 12
نمونه رای(شرط مطالبه چک تضمینی) 29 ارديبهشت 1398 14
نمونه رای( تلقی فورس ماژور به‌عنوان شرط بنایی) 17 فروردين 1398 21
نمونه رای(دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص آپارتمان در حال ساخت) 19 خرداد 1397 63
نمونه رای(موضوع بزه خیانت در امانت) 14 فروردين 1397 113
نمونه رای (شرط اعمال حق ارتفاق) 14 فروردين 1397 155
نمونه رای( موارد حصری ابطال رأی داوری) 14 فروردين 1397 86
نمونه رای(استصحاب وجود خوف ضرر جانی در دعوای تمکین) 09 فروردين 1397 110
نمونه رای(بار اثبات صحت معاملات مجنون ادواری) 05 فروردين 1397 73
نمونه رای(اصل همبستگی عوضین در عقود معوض) 03 فروردين 1397 116
نمونه رای(مصادیق عسروحرج زوجه) 25 اسفند 1396 124
نمونه رای( استرداد جهیزیه بر اساس سیاهه) 22 اسفند 1396 252
چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی 19 اسفند 1396 60
نمونه رای(اموال مشمول شرط تنصیف دارایی) 17 اسفند 1396 202
نمونه رای(مصادیق عسر و حرج زوجه) 13 اسفند 1396 149
نمونه رای( جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) 09 اسفند 1396 122
نمونه رای( شرط وکالت در دیوان) 30 بهمن 1396 111
نمونه رای(طرح شکایت بدون سوءنیت و با قصد احقاق حق) 18 بهمن 1396 90
نمونه رای(مصادف شدن روز انجام تعهد بایع با تعطیلی رسمی) 18 بهمن 1396 105
نمونه رای( استناد به تأمین دلیل به‌عنوان مبنای اعاده دادرسی) 11 بهمن 1396 116
نمونه رای(عدم تحقق جرم سرقت جهیزیه توسط شوهر شاکیه) 01 بهمن 1396 90
نمونه رای(خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه) 29 دی 1396 127
نمونه رای(ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک) 27 دی 1396 223
نمونه رای(ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه) 22 دی 1396 101
نمونه رای(تأثیر صدور قرار ردّ دعوای اصلی بر دعوای تقابل) 16 دی 1396 151
نمونه رای(اصل صحّت رأی داوری) 07 دی 1396 106
نمونه رای( ارکان دعوای خلع ید) 24 آذر 1396 231
سه نظریه مشورتی کاربردی پیرامون فرستادن دادخواستها، درخواستها و لوایح از طریق اداره پست 22 آذر 1396 72

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط