ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

نمایش #
عنوان نمایش از %s کلیک ها
نمونه رای(شرط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد) 03 ارديبهشت 1399 44
نمونه رای (غصب عنوان دولتی به‌عنوان مقدمه بزه آدم‌ربایی مجازات مستقل ندارد.) 28 اسفند 1398 60
نمونه رای(تفاوت غبن فاحش و افحش) 05 مرداد 1398 137
نمونه رای(تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین) 02 مرداد 1398 87
نمونه رای(مفهوم واژه خوف در ماده 1115 قانون مدنی) 22 تیر 1398 99
نمونه رای(شرط مطالبه چک تضمینی) 29 ارديبهشت 1398 98
نمونه رای( تلقی فورس ماژور به‌عنوان شرط بنایی) 17 فروردين 1398 102
نمونه رای(دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص آپارتمان در حال ساخت) 19 خرداد 1397 132
نمونه رای(موضوع بزه خیانت در امانت) 14 فروردين 1397 248
نمونه رای (شرط اعمال حق ارتفاق) 14 فروردين 1397 263
نمونه رای( موارد حصری ابطال رأی داوری) 14 فروردين 1397 174
نمونه رای(استصحاب وجود خوف ضرر جانی در دعوای تمکین) 09 فروردين 1397 214
نمونه رای(بار اثبات صحت معاملات مجنون ادواری) 05 فروردين 1397 167
نمونه رای(اصل همبستگی عوضین در عقود معوض) 03 فروردين 1397 212
نمونه رای(مصادیق عسروحرج زوجه) 25 اسفند 1396 267
نمونه رای( استرداد جهیزیه بر اساس سیاهه) 22 اسفند 1396 590
چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی 19 اسفند 1396 136
نمونه رای(اموال مشمول شرط تنصیف دارایی) 17 اسفند 1396 442
نمونه رای(مصادیق عسر و حرج زوجه) 13 اسفند 1396 246
نمونه رای( جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) 09 اسفند 1396 211
نمونه رای( شرط وکالت در دیوان) 30 بهمن 1396 192
نمونه رای(طرح شکایت بدون سوءنیت و با قصد احقاق حق) 18 بهمن 1396 161
نمونه رای(مصادف شدن روز انجام تعهد بایع با تعطیلی رسمی) 18 بهمن 1396 203
نمونه رای( استناد به تأمین دلیل به‌عنوان مبنای اعاده دادرسی) 11 بهمن 1396 213
نمونه رای(عدم تحقق جرم سرقت جهیزیه توسط شوهر شاکیه) 01 بهمن 1396 182
نمونه رای(خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه) 29 دی 1396 222
نمونه رای(ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک) 27 دی 1396 482
نمونه رای(ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه) 22 دی 1396 181
نمونه رای(تأثیر صدور قرار ردّ دعوای اصلی بر دعوای تقابل) 16 دی 1396 252
نمونه رای(اصل صحّت رأی داوری) 07 دی 1396 190

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط