ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

نمایش #
عنوان نمایش از %s کلیک ها
نمونه رای(تفاوت غبن فاحش و افحش) 05 مرداد 1398 16
نمونه رای(تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین) 02 مرداد 1398 9
نمونه رای(مفهوم واژه خوف در ماده 1115 قانون مدنی) 22 تیر 1398 16
نمونه رای(شرط مطالبه چک تضمینی) 29 ارديبهشت 1398 19
نمونه رای( تلقی فورس ماژور به‌عنوان شرط بنایی) 17 فروردين 1398 25
نمونه رای(دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص آپارتمان در حال ساخت) 19 خرداد 1397 66
نمونه رای(موضوع بزه خیانت در امانت) 14 فروردين 1397 122
نمونه رای (شرط اعمال حق ارتفاق) 14 فروردين 1397 168
نمونه رای( موارد حصری ابطال رأی داوری) 14 فروردين 1397 93
نمونه رای(استصحاب وجود خوف ضرر جانی در دعوای تمکین) 09 فروردين 1397 114
نمونه رای(بار اثبات صحت معاملات مجنون ادواری) 05 فروردين 1397 73
نمونه رای(اصل همبستگی عوضین در عقود معوض) 03 فروردين 1397 121
نمونه رای(مصادیق عسروحرج زوجه) 25 اسفند 1396 128
نمونه رای( استرداد جهیزیه بر اساس سیاهه) 22 اسفند 1396 284
چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی 19 اسفند 1396 61
نمونه رای(اموال مشمول شرط تنصیف دارایی) 17 اسفند 1396 224
نمونه رای(مصادیق عسر و حرج زوجه) 13 اسفند 1396 161
نمونه رای( جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) 09 اسفند 1396 128
نمونه رای( شرط وکالت در دیوان) 30 بهمن 1396 114
نمونه رای(طرح شکایت بدون سوءنیت و با قصد احقاق حق) 18 بهمن 1396 91
نمونه رای(مصادف شدن روز انجام تعهد بایع با تعطیلی رسمی) 18 بهمن 1396 118
نمونه رای( استناد به تأمین دلیل به‌عنوان مبنای اعاده دادرسی) 11 بهمن 1396 119
نمونه رای(عدم تحقق جرم سرقت جهیزیه توسط شوهر شاکیه) 01 بهمن 1396 91
نمونه رای(خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه) 29 دی 1396 134
نمونه رای(ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک) 27 دی 1396 243
نمونه رای(ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه) 22 دی 1396 105
نمونه رای(تأثیر صدور قرار ردّ دعوای اصلی بر دعوای تقابل) 16 دی 1396 156
نمونه رای(اصل صحّت رأی داوری) 07 دی 1396 108
نمونه رای( ارکان دعوای خلع ید) 24 آذر 1396 237
سه نظریه مشورتی کاربردی پیرامون فرستادن دادخواستها، درخواستها و لوایح از طریق اداره پست 22 آذر 1396 74

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط