ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

نمایش #
عنوان نمایش از %s کلیک ها
نمونه رای (غصب عنوان دولتی به‌عنوان مقدمه بزه آدم‌ربایی مجازات مستقل ندارد.) 28 اسفند 1398 12
نمونه رای(تفاوت غبن فاحش و افحش) 05 مرداد 1398 74
نمونه رای(تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین) 02 مرداد 1398 41
نمونه رای(مفهوم واژه خوف در ماده 1115 قانون مدنی) 22 تیر 1398 60
نمونه رای(شرط مطالبه چک تضمینی) 29 ارديبهشت 1398 58
نمونه رای( تلقی فورس ماژور به‌عنوان شرط بنایی) 17 فروردين 1398 64
نمونه رای(دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص آپارتمان در حال ساخت) 19 خرداد 1397 97
نمونه رای(موضوع بزه خیانت در امانت) 14 فروردين 1397 194
نمونه رای (شرط اعمال حق ارتفاق) 14 فروردين 1397 227
نمونه رای( موارد حصری ابطال رأی داوری) 14 فروردين 1397 134
نمونه رای(استصحاب وجود خوف ضرر جانی در دعوای تمکین) 09 فروردين 1397 158
نمونه رای(بار اثبات صحت معاملات مجنون ادواری) 05 فروردين 1397 115
نمونه رای(اصل همبستگی عوضین در عقود معوض) 03 فروردين 1397 167
نمونه رای(مصادیق عسروحرج زوجه) 25 اسفند 1396 190
نمونه رای( استرداد جهیزیه بر اساس سیاهه) 22 اسفند 1396 485
چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی 19 اسفند 1396 97
نمونه رای(اموال مشمول شرط تنصیف دارایی) 17 اسفند 1396 330
نمونه رای(مصادیق عسر و حرج زوجه) 13 اسفند 1396 210
نمونه رای( جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) 09 اسفند 1396 173
نمونه رای( شرط وکالت در دیوان) 30 بهمن 1396 153
نمونه رای(طرح شکایت بدون سوءنیت و با قصد احقاق حق) 18 بهمن 1396 126
نمونه رای(مصادف شدن روز انجام تعهد بایع با تعطیلی رسمی) 18 بهمن 1396 166
نمونه رای( استناد به تأمین دلیل به‌عنوان مبنای اعاده دادرسی) 11 بهمن 1396 164
نمونه رای(عدم تحقق جرم سرقت جهیزیه توسط شوهر شاکیه) 01 بهمن 1396 135
نمونه رای(خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه) 29 دی 1396 180
نمونه رای(ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک) 27 دی 1396 401
نمونه رای(ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه) 22 دی 1396 146
نمونه رای(تأثیر صدور قرار ردّ دعوای اصلی بر دعوای تقابل) 16 دی 1396 204
نمونه رای(اصل صحّت رأی داوری) 07 دی 1396 148
نمونه رای( ارکان دعوای خلع ید) 24 آذر 1396 316

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط