ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

نمایش #
عنوان نمایش از %s کلیک ها
نمونه رای(تفاوت غبن فاحش و افحش) 05 مرداد 1398 33
نمونه رای(تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین) 02 مرداد 1398 19
نمونه رای(مفهوم واژه خوف در ماده 1115 قانون مدنی) 22 تیر 1398 30
نمونه رای(شرط مطالبه چک تضمینی) 29 ارديبهشت 1398 29
نمونه رای( تلقی فورس ماژور به‌عنوان شرط بنایی) 17 فروردين 1398 35
نمونه رای(دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص آپارتمان در حال ساخت) 19 خرداد 1397 74
نمونه رای(موضوع بزه خیانت در امانت) 14 فروردين 1397 146
نمونه رای (شرط اعمال حق ارتفاق) 14 فروردين 1397 195
نمونه رای( موارد حصری ابطال رأی داوری) 14 فروردين 1397 105
نمونه رای(استصحاب وجود خوف ضرر جانی در دعوای تمکین) 09 فروردين 1397 131
نمونه رای(بار اثبات صحت معاملات مجنون ادواری) 05 فروردين 1397 84
نمونه رای(اصل همبستگی عوضین در عقود معوض) 03 فروردين 1397 139
نمونه رای(مصادیق عسروحرج زوجه) 25 اسفند 1396 141
نمونه رای( استرداد جهیزیه بر اساس سیاهه) 22 اسفند 1396 407
چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی 19 اسفند 1396 72
نمونه رای(اموال مشمول شرط تنصیف دارایی) 17 اسفند 1396 276
نمونه رای(مصادیق عسر و حرج زوجه) 13 اسفند 1396 182
نمونه رای( جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) 09 اسفند 1396 138
نمونه رای( شرط وکالت در دیوان) 30 بهمن 1396 122
نمونه رای(طرح شکایت بدون سوءنیت و با قصد احقاق حق) 18 بهمن 1396 102
نمونه رای(مصادف شدن روز انجام تعهد بایع با تعطیلی رسمی) 18 بهمن 1396 135
نمونه رای( استناد به تأمین دلیل به‌عنوان مبنای اعاده دادرسی) 11 بهمن 1396 135
نمونه رای(عدم تحقق جرم سرقت جهیزیه توسط شوهر شاکیه) 01 بهمن 1396 104
نمونه رای(خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه) 29 دی 1396 151
نمونه رای(ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک) 27 دی 1396 326
نمونه رای(ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه) 22 دی 1396 115
نمونه رای(تأثیر صدور قرار ردّ دعوای اصلی بر دعوای تقابل) 16 دی 1396 172
نمونه رای(اصل صحّت رأی داوری) 07 دی 1396 120
نمونه رای( ارکان دعوای خلع ید) 24 آذر 1396 269
سه نظریه مشورتی کاربردی پیرامون فرستادن دادخواستها، درخواستها و لوایح از طریق اداره پست 22 آذر 1396 78

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط