ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

نمایش #
عنوان نمایش از %s کلیک ها
نمونه رای(شرط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد) 03 ارديبهشت 1399 207
نمونه رای (غصب عنوان دولتی به‌عنوان مقدمه بزه آدم‌ربایی مجازات مستقل ندارد.) 28 اسفند 1398 158
نمونه رای(تفاوت غبن فاحش و افحش) 05 مرداد 1398 281
نمونه رای(تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین) 02 مرداد 1398 170
نمونه رای(مفهوم واژه خوف در ماده 1115 قانون مدنی) 22 تیر 1398 200
نمونه رای(شرط مطالبه چک تضمینی) 29 ارديبهشت 1398 262
نمونه رای( تلقی فورس ماژور به‌عنوان شرط بنایی) 17 فروردين 1398 189
نمونه رای(دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص آپارتمان در حال ساخت) 19 خرداد 1397 222
نمونه رای(موضوع بزه خیانت در امانت) 14 فروردين 1397 392
نمونه رای (شرط اعمال حق ارتفاق) 14 فروردين 1397 346
نمونه رای( موارد حصری ابطال رأی داوری) 14 فروردين 1397 255
نمونه رای(استصحاب وجود خوف ضرر جانی در دعوای تمکین) 09 فروردين 1397 336
نمونه رای(بار اثبات صحت معاملات مجنون ادواری) 05 فروردين 1397 264
نمونه رای(اصل همبستگی عوضین در عقود معوض) 03 فروردين 1397 303
نمونه رای(مصادیق عسروحرج زوجه) 25 اسفند 1396 465
نمونه رای( استرداد جهیزیه بر اساس سیاهه) 22 اسفند 1396 894
چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی 19 اسفند 1396 214
نمونه رای(اموال مشمول شرط تنصیف دارایی) 17 اسفند 1396 749
نمونه رای(مصادیق عسر و حرج زوجه) 13 اسفند 1396 327
نمونه رای( جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) 09 اسفند 1396 297
نمونه رای( شرط وکالت در دیوان) 30 بهمن 1396 280
نمونه رای(طرح شکایت بدون سوءنیت و با قصد احقاق حق) 18 بهمن 1396 245
نمونه رای(مصادف شدن روز انجام تعهد بایع با تعطیلی رسمی) 18 بهمن 1396 280
نمونه رای( استناد به تأمین دلیل به‌عنوان مبنای اعاده دادرسی) 11 بهمن 1396 304
نمونه رای(عدم تحقق جرم سرقت جهیزیه توسط شوهر شاکیه) 01 بهمن 1396 257
نمونه رای(خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه) 29 دی 1396 320
نمونه رای(ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک) 27 دی 1396 704
نمونه رای(ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه) 22 دی 1396 262
نمونه رای(تأثیر صدور قرار ردّ دعوای اصلی بر دعوای تقابل) 16 دی 1396 389
نمونه رای(اصل صحّت رأی داوری) 07 دی 1396 271

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط