ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

نمایش #
عنوان نمایش از %s کلیک ها
نمونه رای(شرط مطالبه چک تضمینی) 29 ارديبهشت 1398 6
نمونه رای( تلقی فورس ماژور به‌عنوان شرط بنایی) 17 فروردين 1398 9
نمونه رای(دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص آپارتمان در حال ساخت) 19 خرداد 1397 53
نمونه رای(موضوع بزه خیانت در امانت) 14 فروردين 1397 94
نمونه رای (شرط اعمال حق ارتفاق) 14 فروردين 1397 140
نمونه رای( موارد حصری ابطال رأی داوری) 14 فروردين 1397 77
نمونه رای(استصحاب وجود خوف ضرر جانی در دعوای تمکین) 09 فروردين 1397 94
نمونه رای(بار اثبات صحت معاملات مجنون ادواری) 05 فروردين 1397 64
نمونه رای(اصل همبستگی عوضین در عقود معوض) 03 فروردين 1397 103
نمونه رای(مصادیق عسروحرج زوجه) 25 اسفند 1396 113
نمونه رای( استرداد جهیزیه بر اساس سیاهه) 22 اسفند 1396 211
چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی 19 اسفند 1396 56
نمونه رای(اموال مشمول شرط تنصیف دارایی) 17 اسفند 1396 166
نمونه رای(مصادیق عسر و حرج زوجه) 13 اسفند 1396 132
نمونه رای( جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) 09 اسفند 1396 103
نمونه رای( شرط وکالت در دیوان) 30 بهمن 1396 101
نمونه رای(طرح شکایت بدون سوءنیت و با قصد احقاق حق) 18 بهمن 1396 80
نمونه رای(مصادف شدن روز انجام تعهد بایع با تعطیلی رسمی) 18 بهمن 1396 90
نمونه رای( استناد به تأمین دلیل به‌عنوان مبنای اعاده دادرسی) 11 بهمن 1396 105
نمونه رای(عدم تحقق جرم سرقت جهیزیه توسط شوهر شاکیه) 01 بهمن 1396 83
نمونه رای(خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه) 29 دی 1396 114
نمونه رای(ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک) 27 دی 1396 197
نمونه رای(ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه) 22 دی 1396 91
نمونه رای(تأثیر صدور قرار ردّ دعوای اصلی بر دعوای تقابل) 16 دی 1396 140
نمونه رای(اصل صحّت رأی داوری) 07 دی 1396 94
نمونه رای( ارکان دعوای خلع ید) 24 آذر 1396 213
سه نظریه مشورتی کاربردی پیرامون فرستادن دادخواستها، درخواستها و لوایح از طریق اداره پست 22 آذر 1396 69
نمونه رای(ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص مهریه غیر منقول) 19 آذر 1396 111
نمونه رای(نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث) 15 آذر 1396 111
تغییر آدرس مراجع قضایی 08 آذر 1396 124

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط