ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

نمایش #
عنوان نمایش از %s کلیک ها
نظریه مشورتی : درباره قرارداد کار 24 فروردين 1397 11
نمونه رای(موضوع بزه خیانت در امانت) 14 فروردين 1397 22
نمونه رای (شرط اعمال حق ارتفاق) 14 فروردين 1397 17
نمونه رای( موارد حصری ابطال رأی داوری) 14 فروردين 1397 21
نمونه رای(استصحاب وجود خوف ضرر جانی در دعوای تمکین) 09 فروردين 1397 27
نمونه رای(بار اثبات صحت معاملات مجنون ادواری) 05 فروردين 1397 21
نمونه رای(اصل همبستگی عوضین در عقود معوض) 03 فروردين 1397 25
نمونه رای(مصادیق عسروحرج زوجه) 25 اسفند 1396 28
نمونه رای( استرداد جهیزیه بر اساس سیاهه) 22 اسفند 1396 24
چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی 19 اسفند 1396 24
نمونه رای(اموال مشمول شرط تنصیف دارایی) 17 اسفند 1396 30
نمونه رای(مصادیق عسر و حرج زوجه) 13 اسفند 1396 28
نمونه رای( جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) 09 اسفند 1396 32
نمونه رای( شرط وکالت در دیوان) 30 بهمن 1396 32
نمونه رای(طرح شکایت بدون سوءنیت و با قصد احقاق حق) 18 بهمن 1396 32
نمونه رای(مصادف شدن روز انجام تعهد بایع با تعطیلی رسمی) 18 بهمن 1396 35
نمونه رای( استناد به تأمین دلیل به‌عنوان مبنای اعاده دادرسی) 11 بهمن 1396 39
نمونه رای(عدم تحقق جرم سرقت جهیزیه توسط شوهر شاکیه) 01 بهمن 1396 31
نمونه رای(خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه) 29 دی 1396 43
نمونه رای(ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک) 27 دی 1396 65
نمونه رای(ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه) 22 دی 1396 44
نمونه رای(تأثیر صدور قرار ردّ دعوای اصلی بر دعوای تقابل) 16 دی 1396 44
نمونه رای(اصل صحّت رأی داوری) 07 دی 1396 45
نمونه رای( ارکان دعوای خلع ید) 24 آذر 1396 67
سه نظریه مشورتی کاربردی پیرامون فرستادن دادخواستها، درخواستها و لوایح از طریق اداره پست 22 آذر 1396 43
نمونه رای(ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص مهریه غیر منقول) 19 آذر 1396 55
نمونه رای(نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث) 15 آذر 1396 60
تغییر آدرس مراجع قضایی 08 آذر 1396 82
چند نظریه مشورتی در زمینه افزایش مهریه پس از عقد نکاح 06 آذر 1396 45
نمونه رای( ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی در خصوص ازدیاد مهریه شرعی) 06 آذر 1396 53

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط